Uživatel: nepřihlášen
Zapomenuté heslo |  Pomoc s přihlášením
Domů » Internet » O službě » Doplňkové služby

Doplňkové služby

Doplňkové služby pro tarif „Jak Dlúho Chceš...”

WebHosting START

Služba WebHosting START je v ceně tarifu a obsahuje 2 části: e-mailovou schránku a prostor pro Vaši WWW prezentaci.

E-mailová schránka

Každému uživateli je vytvořena e-mailová schránka – jméno.příjmení@valachnet.cz s následujícími možnostmi:

  • Kapacita pro příchozí poštu 50 MB s možností rozšíření až na 1 GB.
  • Možnost bezplatně přiřadit dalších 10 poštovních adres (tzv. alias).
  • Přístup ke schránce prostřednictvím protokolů POP3 a IMAP, popř. šifrovaných variant POP3s a IMAPs.
  • Přístup ke schránce pomocí webového rozhraní WebMail.
  • Anti-Virové zabezpečení a Anti-Spam filtrace a služby poštovního serveru SMTP pro odesílání pošty.

Prostor pro Vaši WWW prezentaci

Uživatel také získá prostor pro WWW prezentaci – www.valachnet.cz/vaše_jméno o velikosti 50 MB, možnost rozšíření prostoru až na 1 GB v ceně tarifu. K této adrese je možnost bezplatně definovat až 5 adres (tzv. web alias), pro správu WWW prostoru je možný FTP přístup nebo webové rozhraní WebDisk. Ideální prostředí pro Vaši první vlastní WWW presentaci.

Dalšími doplňkovými službami jsou:

Fixní veřejná IP adresa

Aktivace služby je zpoplatněna pravidelným měsíčním poplatkem 25,- Kč. Tato služba zajišťuje neměnnou veřejnou IP adresu po dobu, než je nutné z technických důvodů na straně poskytovatele služby přistoupit ke změně. Změna IP adresy se provádí jako plánovaná změna technických parametrů služby s oznámením uživateli minimálně 7 dní dopředu. Fixní veřejná IP adresa je povinně přidělována DHCP serverem.

Dočasné přerušení služby

Službu lze plánovaně dočasně přerušit (s výjimkou služby dle SML24) odesláním žádosti emailem, pozemní poštou k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce, přičemž smlouva o poskytovaných službách zůstává v platnosti, pouze nejsou účtovány obvyklé provozní poplatky za připojení k Internetu. Po dobu dočasného přerušení zůstává funkční e-mailová schránka i Váš WWW prostor. Poplatek za opětovnou aktivaci služby a doplňující informace naleznete v ceníku.

Doplňkové služby pro tarif „ValachNet ProfiFojt”

WebHosting MINI

V ceně tarifu je služba WebHosting MINI, jejíž technické parametry najdete v části HOSTING.

SLA 98,50%

Automatickou součástí tarifu „ValachNet ProfiFojt” je smluvní doložka garance dostupnosti služby (SLA, Service Layer Agreement). Při případném vzniku poruchy tato doložka garantuje koncovému uživateli obnovení dodávky služby ve zkráceném režimu od okamžiku nahlášení poruchy ze strany uživatele oproti tarifům „Jak Dlúho Chceš…”.

SLA+ 99,50%

K tarifu ValachNet ProfiFojt je možné přiobjednat službu „Aktivní monitoring linky ze strany poskytovatele“, která zarhnuje dohled nad datovou linkou v pracovních dnech od 7 do 17 hodin každou minutu (tj. 3000 testů za týden) a v případě zjištění potíží automatické zahájení prací na odstranění problému ze strany poskytovatele do 30 minut. Současně tato služba znamená obnovení dodávky služby ve velmi zkráceném režimu. Součástí této úrovně garance dostupnosti služby je záložní datový kanál, který může mít nižší přenosovou kapacitu, ale ostatní parametry datové linky se nemění, především IP adresy zůstávají zachovány.

Dokumenty ke stažení

CENÍK INTERNET - OPTIKA (nedílná soucást smlouvy)
CENÍK INTERNET - KABEL (nedílná soucást smlouvy)
Další veřejné dokumenty ke stažení.

Podporujeme
Spolupracujeme s