Uživatel: nepřihlášen
Zapomenuté heslo |  Pomoc s přihlášením
Domů » Internet » O službě » Bezpečnost

Bezpečnostní opatření na síti ValachNet

Ochrana IP adresy

Každý uživatel má přidělenou svou veřejnou IP adresu a komunikovat může pouze pod touto IP.

Zneužití cizí IP adresy je vyloučeno díky povolení pouze přidělené IP adresy na portu uživatele.

Ochrana před útoky z internetu a šířením virů

Seznam kontrolovaných komunikačních portů

Port Protokol Popis Lze individuálně povolit v závislosti na způsobu připojení:
Výchozí, Fix-IP OP-IP VHR, HR
0 UDP IP fragment ne ano ano
17 UDP Quote of the Day ne ne ne
19 UDP Chargen ne ne ne
23 TCP Telnet ne ano neblokováno
25 TCP SMTP ne ano neblokováno
53 TCP+UDP DNS server ne ano neblokováno
67 UDP DHCP server ne ne ne
80 TCP HTTP server ne ano neblokováno
111 UDP Portmap ne ne neblokováno
123 UDP NTP ne ano neblokováno
135 TCP RPC ne ne neblokováno
137-138 UDP NetBIOS ne ne neblokováno
139 TCP NetBIOS ne ne neblokováno
161 UDP SNMP ne ano neblokováno
389 UDP LDAP ne ano ano
443 TCP HTTPs server ne ano neblokováno
445 TCP+UDP MS-DS ne ne neblokováno
1900 UDP SSDP ne ne ne

Pravidla pro povolení komunikace na kontrolovaných komunikačních portech

  • Pro individuální povolení portu, u kterého je tato možnost vyznačena v tabulce výše, je nutná doplňková služba OP-IP popř. VHR nebo HR.
  • Povolení portů není možné u Výchozího způsobu připojení k síti a ani u Fix-IP.
  • Žádost o povolení portu je potřeba zdůvodnit.
  • Blokování portů se týká pouze tarifů "Jak Dlúho Chceš ...".
  • U tarifů "ValachNet ProfiFojt" se bezpečnostní politika provozu nastavuje individuálně po dohodě se zákazníkem.

Způsob připojení k síti - význam zkratek

Výchozí ... Veřejná IP adresa v čase proměnlivá

Fix-IP ... Veřejná IP adresa v čase stálá

OP-IP ... Veřejná IP adresa v čase stálá, u které je možné individuálně povolit provoz na vybraných komunikačních portech

VHR ... Virtuální Hraniční Router, bezpečnostní politika se nastavuje individuálně po dohodě se zákazníkem

HR ... Hraniční Router, bezpečnostní politika se nastavuje individuálně po dohodě se zákazníkem

Způsob připojení k síti je možné objednat k tarifům "Jak Dlúho Chceš ..." jako doplňkovou službu (viz strana č. 2 v Ceníku Internet - OPTIKA nebo Ceníku Internet - KABEL). Detailní popis technických vlastností u jednotlivých způsobů připojení k síti najdete ve Specifikaci služby Internet.

Limity pro odesílání e-mailů

Za účelem předcházení a potlačování rozesílání nevyžádaných e-mailových zpráv (spamů) je na našem SMTP serveru nastavený limit umožňující z jedné IP adresy odeslat max 500 e-mailů / den.

Pro tarify ValachNet ProfiFojt a pro službu hraničního routeru (včetně virtuálního) jsou limity neomezené.

Podporujeme
Spolupracujeme s